fbpx

Thị thực nhập cảnh

Những năm gần đây, Việt Nam đã và đang là một điểm đến vô cùng thu hút du khách nước ngoài. Quần Liêu chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ gia hạn, cấp mới, cấp lại Visa cho người nước ngoài. Dưới đây là những chia sẻ về cách xin thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam.