fbpx

Thị thực/Visa

Thị thực là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng một người nào đó được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực. Sự cho phép này có thể bằng một văn bản nhưng phổ biến là bằng một con dấu xác nhận dành cho đương đơn vào trong hộ chiếu của người đừng tên. Quần Liêu cung cấp dịch vụ tư vấn về Thị Thực / Visa cho người nước ngoài & người Việt Nam.