fbpx

Danh sách Cơ quan đại diện ngoại giao / Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài

Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài
Liên hệ 09 8282 1526 để được tư vấn miễn phí về các thủ tục nhập cảnh, nhập cư cho người nước ngoài.

Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài / Cơ quan đại diện Việt Nam là cơ quan thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế. 

Các cơ quan đại diện / Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài được hưởng đầy đủ quyền ưu đãi, miễn trừ phù hợp với pháp luật quốc tế. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được quy định bởi Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Người nước ngoài có thể nhận visa tại đại sứ quán / Người việt có thể gia hạn hộ chiếu tại ĐSQ

Trong bài viết dưới đây Quần Liêu sẽ liệt kê danh sách các cơ quan đại diện của Nhà nước Việt Nam, tạm gọi chung là Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

Cơ quan đại diện ngoại giao / Đại sứ quán Việt Nam tại CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

 • 1. Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Asean​
 • 2. Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a (Canberra)
 • 3. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pớt (Perth)
 • 4. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni (Sydney)
 • 5. Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét (Dhaka)
 • 6. Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nêy (Darussalam)
 • 7. Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia (Phnompenh)
 • 8. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bát-tam-bang (Campuchia)
 • 9. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xi-ha-núc-vin (Campuchia)
 • 10. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Hoa
 • 11. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc)
 • 12. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng-công (Trung Quốc)​
 • 13. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh – Trung Quốc)
 • 14. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)
 • 15. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc)
 • 16. Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc
 • 17. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
 • 18. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bom-bay (Ấn Độ)
 • 19. Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a
 • 20. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
 • 21. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka – Nhật Bản
 • 22. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka – Nhật Bản
 • 23. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
 • 24. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng (Lào)
 • 25. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xế (Lào)
 • 26. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào)
 • 27. Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
 • 28. Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
 • 29. Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
 • 30. Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
 • 31. Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan
 • 32. Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
 • 33. Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên
 • 34. Đại sứ quán Việt Nam tại Xinh-ga-po
 • 35. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
 • 36. Đại sứ quán Việt Nam tại Ka-dắc-xtan
 • 37. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn-kèn (Thái Lan)
 • 38. Vănphòng Kinh tế – Văn hóa Việt Nam​ tại Đài Bắc
 • 39. Đại sứ quán Việt Nam tại Xri-Lanca
Đại sứ quán Việt Nam tại Ulan Bator, Mông Cổ
Đại sứ quán Việt Nam tại Ulan Bator, Mông Cổ

Cơ quan đại diện ngoại giao / Đại sứ quán Việt Nam tại CHÂU PHI

 • 40. Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
 • 41. Đại sứ quán Việt Nam tại Ang-gô-la
 • 42. Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc
 • 43. Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
 • 44. Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
 • 45. Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria
 • 46. Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-dăm-bích
 • 47. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập

Cơ quan đại diện ngoại giao / Đại sứ quán Việt Nam tại TRUNG ĐÔNG

 • 48. Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út
 • 49. Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất
 • 50. Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran
 • 51. Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
 • 52. Đại sứ quán Việt Nam tại Ca Ta
 • 53. Đại sứ quán Việt Nam tại Ixaren
Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất
Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất

Cơ quan đại diện ngoại giao / Đại sứ quán Việt Nam tại CHÂU ÂU​

 • 54. Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
 • 55. Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
 • 56. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
 • 57. Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
 • 58. Đại sứ quán Việt Nam tại Séc
 • 59. Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
 • 60. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
 • 61. Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
 • 62. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
 • 63. Phái đoàn​ Việt Nam tại Giơ-ne-vơ
 • 64. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
 • 65. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt(Đức)
 • 66. Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri
 • 67. Đại sứ quán Việt Nam tại Italy
 • 68. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan
 • 69. Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
 • 70. Đại sứ quán Việt Nam tại Na uy
 • 71. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga
 • 72. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ê-ka-tơ-rin-bua(Nga)
 • 73. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vla-đi-vô-xtốc(Nga)
 • 74. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
 • 75. Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
 • 76. Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ
 • 77. Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
 • 78. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kì
 • 79. Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
 • 80. Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan
 • 81. Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp
 • 82. Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-ki-a
 • 83. Phái đoàn thường trực Việ​t Nam tại Unesco
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển

Cơ quan đại diện ngoại giao / Đại sứ quán Việt Nam tại CHÂU MỸ 

 • 84. Phái đoàn thường trực​ của Việt Nam tại Liên hợp quốc (Hoa kỳ)
 • 85. Đại sứ quán Việt Nam tại Ac-hen-ti-na
 • 86. Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
 • 87. Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-da
 • 88. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver (Ca-na-da)
 • 89. Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê
 • 90. Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba
 • 91. Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
 • 92. Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
 • 93. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa kì
 • 94. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Xan- phran-xi-xcô (Hoa kỳ)
 • 95. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston – Texas(Hoa kỳ)
 • 96. Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-d​u-ê-la​
Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-da
Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-da

Mọi thắc mắc liên quan đến Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài vui lòng liên hệ bên dưới.

 • CÔNG TY CỔ PHẦN QUẦN LIÊU
 • Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà TIM BUILDING, Số 21 Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Chi nhánh tại TP. HCM: Tầng 19, Khu Văn Phòng, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
 • Hotline/Zalo09 8282 1526
 • Điện thoại: 0246 027 8566
 • Website: https://quanlieu.com
 • Email: quanlieu.com@gmail.com
Dịch vụ visa nhập cảnh Quần Liêu cung cấp dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam trên toàn quốc cho người nước ngoài
Dịch vụ giấy phép lao động Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp
Dịch vụ visa xuất cảnh Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn visa xuất cảnh, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
Dịch vụ giấy phép con Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giấy phép con như: Bán buôn bán lẻ rượu, An toàn VSTP, VP đại diện, Lữ hành nội địa/quốc tế
Dịch vụ lý lịch tư pháp Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và nhanh nhất
Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự Giúp bạn rút ngắn thời gian hợp pháp hóa giấy tờ các nước cam kết bảo mật thông tin
4.9/5 - (57 bình chọn)