fbpx

Giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài

Liên hệ 09 8282 1526 để được tư vấn miễn phí về các thủ tục nhập cảnh, nhập cư cho người nước ngoài.

Có bắt buộc báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài trước khi sử dụng lao động đó tại Việt Nam ?

Căn cứ pháp lý tại nghị số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và Số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 thì giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài trước khi sử dụng có quy định trong văn bản pháp luật. Nhưng không phải lúc nào doanh nghiệp cũng phải báo cáo.

– Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp.

– Tuy nhiên, nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 bổ sung trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 3, 4, 5 và 8 Điều 172 Bộ luật lao động và điểm e, điểm h, điểm i Khoản 2 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Đó là những lao động thuộc các trường hợp sau:

Điều 172. Bộ luật lao động

3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được. – không phải xin giấy miễn

8. Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Khoản 2 Điều 7. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP

e) Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;

h) Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;

Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi điểm i) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm thành viên.

Như vậy, không phải cơ quan, tổ chức nào cũng phải báo cáo nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài khi có sử dụng, nhưng phần lớn đối tượng người lao động ở trên trước khi làm việc vẫn cần có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (giấy miễn giấy phép lao động).

 

  • CÔNG TY CỔ PHẦN QUẦN LIÊU
  • Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà TIM BUILDING, Số 21 Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Chi nhánh tại TP. HCM: Tầng 19, Khu Văn Phòng, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
  • Hotline09 8282 1526
  • Điện thoại: 0246 027 8566
  • Website: https://quanlieu.com
  • Email: quanlieu.com@gmail.com
 
Đánh giá post
.