cấp giấy phép lao động - gia hạn giấy phép lao động
Dich vụ làm công văn nhập cảnh
thủ tục gia hạn giấy phép lao động
Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

DỊCH VỤ

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

VISA NHẬP CẢNH

VISA XUẤT CẢNH

CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ & ĐKKD

HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG

GIẤY PHÉP CON DOANH NGHIỆP